O mně

Mohendžodáro je pre mňa oslava Života.  Sprostredkujem vám ako sa dostať do svojho tela, do svojej pánve. Vytvárám priestor pre uvedomenie si svojich pocitov cez zameranie svojej pozornosti na telo. Keď uvoľníme fyzické telo, uvoľníme i emočné telo. Čím viacej vnímate, uvoľňujete svoje fyzické telo a nasledujete múdrosť vlastného tela, tím viacej sa otvárate intuícii, spontánnosti, zbavujete sa pocitu zahltenia a preťaženia. To všetko vám dá pocit živosti, hravosti, uvoľnenia a slobody vyjadrenia. Keď sa meditácií, asánam poddáte, máte možnosť zažiť odovzdanie a napojenie sa na priestor, ktorý je za slovami.